Op vaste dagen en tijden worden er demonstraties mosterd maken gehouden. Deze zijn vrij toegankelijk voor publiek.

De komende maanden zal indien er mosterd wordt gemalen dit via facebook/twitter en deze website bekend worden gemaakt.