In 2009 werd de Waddenzee tot Werelderfgoed verklaard. Dat is een hele eer! Het is een erkenning van de waarde van het gebied op wereldschaal. De Waddenzee kan zich nu meten met gebieden als  The Great Barrier Reef in Australië en De Grand canyon in Noord-Amerika.

Het Wad op met het Natuurcentrum Ameland ; Wat kun je van ons verwachten…

Basisscholen

Met de lessen van de Waddenzeeschool bereiden de kinderen zich op school voor op het echte buitenwerk.

Op school kan dit bijvoorbeeld door het Raadspel, hier leren de kinderen op speelse wijze alvast wat de eigenschappen zijn van zeehonden, platvissen, zeesterren, kokkels, wadpieren, krabben en scholeksters, op het wad.

Filmpje: Lopen op de bodem van de Waddenzee

Buiten als het echte werk kan beginnen wordt er in de Waddenbodem gegraven, ontdekken we welke dieren er leven, gaan we met een schepnetje vissen in een geul en voelen we hoe eb veranderd in vloed of andersom.

Kortom een beleving van de waddenwereld voor iedereen!!!

Voortgezet onderwijs

Het wad is een echte wildernis, dit ontdekken de leerlinge eerst in een aantal lessen op school, als voorbereiding op het echte werk op het Wad. Tijdens de waddenexcursie wordt aandacht besteed aan de voedselpiramide, de diersoorten op het Wad, het leven in de Waddenbodem, onderweg wordt hier door de waddengids ruim aandacht aan besteed.

Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is een project ontwikkeld met een aantal praktische opdrachten. Deze omvatten verschillende thema’s uit het waddengebied en vormen de basis voor een aanbeveling aan beleidsmakers in het waddengebied. Door het samenvoegen van de aanbevelingen van de klas vormen jullie een beleidsplan. Dit is de eindopdracht van dit project!

vogelGa hier naar de veld-driedaagse van het Natuurcentrum Ameland

 

 

uitroepteken16De lessen die bij de buitenactiviteiten horen zijn gratis te downloaden bij de Waddenzeeschool

De buitenactiviteiten op Ameland worden georganiseerd door het Natuurcentrum.

Meer informatie of een offerte m.b.t. de kosten van de buitenactiviteiten info@amelandermusea.nl / 0519-542737