Van de westpunt tot de oostpunt van Ameland ligt een goudgeel strand van 25 kilometer lengte. Vondsten die hier regelmatig worden gedaan zijn barnsteen, bijzondere schelpen, een aangespoelde bruinvis of maanvis en natuurlijk wrakstukken (en lading !) van de honderden schepen die in de loop der eeuwen zijn vergaan voor de kust van Ameland

Naar het strand met het Natuurcentrum Ameland ; 4

Wat kun je van ons verwachten…

 

 

 

Basisscholen

Met de lessen van de Waddenzeeschool bereiden de kinderen zich op school voor op het echte buitenwerk.

Op de site van de Waddenzeeschool vindt u lessen met als onderwerp bijv. het voedselweb van de zee, waarom is de zee zout, en de bewoners van de zee. Uiteraard komen ook de duinen aan bod. Hoe wordt een duin gevormd, en de planten en dieren van de duinen zijn onderwerpen die in het lesmateriaal zijn terug te vinden.

Lesmateriaal: filmpjes over ontstaan van duinen; leven in de zee; bruinvissen; plankton en de gratis te downloaden waddenzeeschoolkrant.

Eenmaal met de natuurgids op het strand aangekomen wordt er tijdens een anderhalf uur durende zwerftocht van alles door de leerlingen gevonden. Alle vondsten worden door de gids van een heldere en duidelijk uitleg voorzien. Ook de grotere verbanden worden hierbij  aan de orde gesteld, bijv. vervuiling van de zee, eb en vloed.

Eigenlijk onmisbaar voor elke schoolgroep die ons eiland bezoekt !!!!

Voortgezet onderwijs

Op het strand worden onderwerpen als getijdewerking, vervuiling van de zee en voedselweb in de zee inzichtelijk gemaakt. Met de groep op het strand kunnen onder leiding van de gids kleine onderzoekjes worden uitgevoerd. Hoe ontstaat een duin. Wat voor soorten aanspoelsel vind je in de vloedlijn. Is het eb of vloed en hoe kun je dit aantonen ? Uiteraard vormen de schelpen ook een belangrijk onderdeel van de strandexcursie.

Lesmateriaal zoals een zoekkaart en een waddenzeeschoolkrant zijn gratis te downloaden vanaf de site van de waddenzeeschool.

Duur van alle excursies: 1½ uur. Boeken via www.amelandermusea.nl of 0519 – 542737