Op de grens van land en zee vind je aan de wadkant de kwelder. Een kweldergebied wordt niet omsloten door een dijk of duinen en ligt dus rechtstreeks onder invloed van eb en vloed. Hierdoor vormt zich een natuurlijk gebied met veel bijzondere, want zoutminnende, planten.

Struinen op de kwelder met het Natuurcentrum Ameland ; 2

 

 

Wat kun je van ons verwachten…

 

 

Basisscholen

Met de lessen van de Waddenzeeschool bereiden de kinderen zich op school voor op het echte buitenwerk.

Op de site van de waddenzeeschool vindt u bijvoorbeeld het betekenissenspel over alle begrippen die te maken hebben met een gebied dat regelmatig overstroomt; lesmateriaal over planten en zout water of over de lichtheid van zoet water.

Lesmateriaal: waddenzeeschoolkrant en de waddenbieb, een online encyclopedie.

Met de groep op de kwelder worden alle zintuigen ingeschakeld: we ruiken, horen, voelen en proeven de bijzondere planten van dit unieke landschap. Ook wordt het ontstaan en de ontwikkeling van een kwelder inzichtelijk gemaakt. Ook niet te missen: de verschillende broedvogels van dit buitendijkse gebied.

Kortom een ervaring om nooit te vergeten !!!

Voortgezet onderwijs

De leerlingen kunnen bijvoorbeeld kleine eigen onderzoekjes uitvoeren, zoals het bepalen van het zoutgehalte van water of door het nemen van een bodemmonster het zand/slib gehalte bepalen. Met hulp van een zoekkaart kunnen verschillende kwelderplanten worden herkend. Met zoekkaart en kijker kunnen de vogelsoorten worden vastgesteld.

Duur van alle excursies: 1½ uur. Boeken via www.amelandermusea.nl of 0519 – 542737