Veldwerk driedaagse voor het voortgezet onderwijs (bovenbouw)Wadtochten schoolgroepen

Dag 1:

  • Wadexcursie, verkenning en bemonstering van het waddengebied;
  • Bespreking van de voorbereide onderzoeksonderwerpen die de leerlingen gaan uitwerken; hoe kunnen ze het veldwerk aanpakken?
  • Workshop waarbij gekeken wordt naar de verschillende gebruikers van het waddengebied en de verschillende visies die hierbij een rol spelen.

Dag 2:

  • Uitwerken en onderzoeken van de wadmonsters, beginnen met het uitwerken van het eigen onderzoeksonderwerp;
  • Bezoek exposities in waddencentrum;
  • Korte tussenpresentatie van de uitgewerkte onderwerpen;
  • Waddenquiz waarbij de waddenkennis van de leerlingen getest wordt.

Dag 3:

  • Uitvoeren eigen onderzoek en eerste verwerking van de resultaten;
  • Eerste aanzet maken voor een beleidsaanbeveling voor de toekomst van het waddengebied. De leerlingen krijgen suggesties hoe dit verder uitgewerkt kan worden op school.

Vraag naar de mogelijkheden bij het Natuurcentrum Ameland. Ook deel – programma’s zijn mogelijk