Klik op de button om naar het onderwerp te gaan

download uitnoding

Landbouw en jutters museum

 

download uitnodiging

Boer en recreatie

 

Ga naar activiteiten Verplaatsing van de boerderijen uit de dorpen

 

wadtochten amelandModerne veehouderij

 

Klik hier voor data wadtochtenDe eendenkooi

 

activiteiten AmelandDijkaanleg

 

download uitnodigingRuilverkaveling

 

download uitnodigingDe Slenk

 

download uitnodingBestuur: Oost en West Ameland

 

Ga naar activiteitenWetterskip Fyslan

 

activiteiten AmelandKop-hals-romp boerderij

 

Historische ontwikkelingen  download uitnodiging

 

download uitnodigingModerne agrarische bedrijfsvoering

 

download uitnodiging Boer en natuur