Landbouw en juttersmuseum Swartwoude AmelandHoofdweg 1, Buren-AmelandMuseum Swartwoude Ameland

Het lijkt romantisch, maar was in feite één grote strijd om het bestaan: het leven van de boeren op het oude Ameland.Hoe dat leven er precies uitzag ontdekt u in het landbouw/juttersmuseum Swartwoude. Uit de naam blijkt al, dat het hier niet alleen over de boerderij gaat en dat klopt. De meeste Amelander boeren combineerden hun vak met dat van visser, jager en jutter.Het museum is een levend museum, waar niet alleen oude werktuigen zijn te zien, maar ook kleinvee rondloopt. Het juttersgedeelte van het museum is geheel vernieuwd. Hier maakt u op interactieve wijze kennis met de Amelander gebruiken en tradities. Zo ontmoeten we de stroper, de visser en de jutter en ontdekken we de bijzondere eilandverhalen.

De boerderij, waarin nu het Landbouw / Juttersmuseum “Swartwoude” is gevestigd, behoorde eerder toe aan Gerben Boelens en Rinsje Hofker in Buren. Aan de hand van de heer O. Straatsma (in zijn boek een en al boerderij op Ameland) maken we een rondgang door de schuur en de stallen. Boven de stalruimte is een soort zolder, “verdieping” genaamd. De “verdieping” werd vaak als bergplaats gebruikt voor het uitgedorste stro of voor de pootaardappelen. De noordkant van de schuur is de kant waar zich de stallen bevinden. De openstaande deur vormt de verbinding van de dwarse deel met de koeienstal.  In de stal aangekomen hebben we gelegenheid ook daar rond te kijken. We staan op de “baan”, het looppad achter de stallen vlak achter de “groep” of “grup”, de mestgoot. De stallen zijn verhoogd en door schotten verdeeld in compartimenten waar twee koeien gestald kunnen worden.