Expositie Agrarisch AmelandExpositie Agrarisch AmelandRond het jaar 1000 worden in Hollum en in Nes de eerste kerken op Ameland gesticht. Drie eeuwen later komen er uithoven van klooster Foswerd op het eiland. Tevens verrijst er bij Ballum het slot van Ritske Jelmera. Onder de regelgeving van de Heer en van het klooster worden de cultuurgebieden bij Ballum en Buren ontwikkeld. Het eiland Ameland werd ca. tweeënhalve eeuw bestuurd door de familie Cammingha. Zij behartigden de belangen van de inwoners van het eiland en deden dit door een handige verdeel- en -heers politiek met als grootste troef, de onafhankelijkheid van het eiland. Daarnaast waren zij meesters in het benutten van kansen. Dit kwam bijvoorbeeld sterk tot uiting, toen in 1580 alle Roomse uitingen in Friesland werden verboden en de kloosters werden opgeheven. Taco van Cammingha nam in deze periode alle eigendommen van het klooster Foswerd over en maakte  zich meester van de jacht- en visrechten en de strandvonderij. Hier stond tegenover, dat door de onafhankelijkheid van Ameland, de godsdienstvrijheid bleef  bestaan. Amelanders op het overwegend Katholieke oostelijke gedeelte van het eiland konden in tegenstelling tot bewoners aan de vaste wal, hun geloof in vrijheid beleven. Geen provincie binnen Nederland is zo gevormd door de kloosters als Friesland en in geen andere provincie is daar zo weinig van overgebleven. Tot nu toe zijn er geen onomstotelijke bewijzen gevonden die het bestaan van de kloosters kunnen aantonen. Wel zijn er op bepaalde plaatsen resten van bebouwing gevonden in de vorm van fundamenten of losliggende kloostermoppen.