Fietsroute Agrarisch Ameland Fietsroute Agrarisch Ameland Fietsroute Agrarisch Ameland Staatsbosbeheer is eigenaar van het weide gebied ‘’de Meer’’. Hier worden runderen geweid die moeten bijdragen aan een gevarieerd landschap. Boeren in weidevogelgebieden, die broedvogels inventariseren en nesten en kuikens beschermen, komen in aanmerking voor de subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. De drie agrarische natuurverenigingen (anv’s) op de Friese Waddeneilanden stemmen hun werk, het beheer van weidevogels en ganzen, op elkaar af. Daarom richten ze een nieuwe vereniging op onder de naam Waddenvogels. “Daarmee zijn we klaar voor de toekomst”, zegt voorzitter Piet IJnsen, die voorzitter is van de nieuwe vereniging. IJnsen is recreatieboer in Hollum op Ameland. 24 april 2012 tekenden hij en zijn collega’s Gerard Cupido, melkveehouder in Lies op Terschelling en veehouder Johan Hagen van Schiermonnikoog het samenwerkingsverband. ,,Door de werkzaamheden te bundelen kunnen we beter een vuist maken in de richting van het ministerie, de provincie en Faunabeheer’’, zeggen ze.