Agrarische fietsroute AmelandAgrarische fietsroute AmelandAgrarische fietsroute AmelandMaaAgrarische fietsroute Amelandtschap Beijaard, Kooiweg 32, 9164 KM Buren-Ameland

Tegenwoordig zijn er nog 15 melkveehouders, met elk zo’n 100 koeien. Het melken gebeurt met moderne machines.De broers Beijaard melken 110 koeien met twee melkrobots. De robots kunnen samen 140 koeien aan. Ze hebben wel ambitie om de veestapel uit te breiden, maar dan moeten ze waarschijnlijk wel maatregelen nemen t.b.v. de ammoniakuitstoot. Overdag lopen de koeien in de wei. De dieren zijn gewend aan de melkrobot. Als het melkerstijd is lopen ze vanzelf naar de melkstal. Ze weten dat ze dan wat krachtvoer krijgen en ze willen de melk graag wijt. Voortplanting vindt plaats door middel van  inseminatie. Rudolf Beijaard is inseminator, in dienst van Agrarische Bedrijfsverzorging Fryslan. Als boeren tochtige koeien hebben kunnen ze bellen en dan komt hij langs. Op een koekaart staan de gegevens van de stier vermeld. Er zijn veel bedreigingen voor de landbouw op Ameland. Natura 2000 en de recreatie zijn daar enkele voorbeelden van. Deze kunnen mogelijk, Natura 2000 doet dat nu al, een belemmering vormen voor schaalvergroting. Maar de bedreigingen kunnen ook gelijktijdig omgevormd worden tot kansen. De toenemende stroom toeristen komt niet alleen voor strand en duinen maar stelt ook de rust en ruimte van de eilander polder op prijs.LTO-noord