Ruilverkaveling AmelandRuilverkaveling AmelandOp Ameland vond in 1913 voor het eerst in de Nederlandse Geschiedenis ruilverkaveling plaats. Ballumer boeren ruilden vrijwillig grond met elkaar. De zeer versnipperde en smalle percelen werden vergroot en geëgaliseerd. De andere dorpen volgden na verplichtstelling in de jaren daarna. Op Ameland gold tot het eind van de 19e eeuw het marke-stelsel. De Grieën waren gemeenschappelijk bezit. Iedereen die markgenoot was, had het recht tot het weiden van vee. In 1896 kwam er in dit stelsel aan de westkant van het eiland grote verandering. In dit jaar werd van overheidswege opgelegd, dat de buitenweide van Hollum en Ballum moest worden verdeeld. Naast het gemeenschappelijk gebruik van de Grieën, werden ten tijde van  het marke-stelsel ook de Mieden , de akkerbouwgronden in de nabijheid van het dorp, gemeenschappelijk gebruikt. Om de verdeling van de Mieden zo eerlijk mogelijk te laten plaatsvinden, werd periodiek het goede en slechte land in kleinere parten verdeeld en via loting aan de belanghebbenden toegewezen. Zo waren er in de Ballumer Mieden 3659 piepkleine perceeltjes, die behoorden aan 119 eigenaren. De Amelanders vonden dat het zo niet langer kon en zochten naar een vorm om deze verdeeldheid op te heffen.  In 1915 kwam, door deze wens tot verbetering, in Ballum de eerste vrijwillige ruilverkaveling tot stand. Een landelijke primeur!  De ruilverkaveling moest vrijwillig, aangezien Nederland in 1915 nog geen ruilverkavelingswet bezat. ruilverkaveling kadasterDeze ruiverkavelingswet kwam pas in 1924 tot stand. Hierdoor kon ook in Hollum grond verkaveld worden.Bleker Ameland te kaartCanon Friese geschiedenis