Ameland kende vroeger geen echte buitendijken. Hierdoor werd het eiland doorsneden door een aantal slenken en stroomde zout water landinwaarts. Door de komst van een zeedijk werden de meeste slenken afgesneden van de Waddenzee. Hierdoor veranderden de biotopen van een zout naar een zoet milieu. Tegenwoordig maken natuurorganisaties zich weer hard voor herstel van slenken op het eiland. Dit om nieuwe natuur te bevorderen. Het herstel van zoet-zoutovergangen vordert moeizaam. De belangen van alle betrokkenen lopen sterk uiteen. De Raad voor de Wadden adviseert om – naast de Afsluitdijk – de aandacht te richten op de kleinschalige overgangen op de Waddeneilanden. Voorlopers hiervan zijn het project ‘de Slenk’ op Ameland. Staatsbosbeheer AmelandStaatsbosbeheer herstelt bij Nes samen met een Amelander boer een oude slenk op boerenland, waardoor zout water zorgt voor nieuwe zilte natuur. Via de slenk kunnen aal, bot en stekelbaars weer de poldersloten inzwemmen.