Agrarische fietsroute AmelandAgrarische fietsroute AmelandDoor de geografie van het eiland is er altijd sprake geweest van oost- en west Ameland. Het eiland was aan de oost –en westkant op z’n breedst, hier lagen de dorpen. Nes en Buren aan de oostkant en Hollum en Ballum aan de westkant van het eiland. Agrarische fietsroute Ameland

 

 

 

 

 

Het middengedeelte van het eiland was smal,  overgeleverd aan de grillen van de natuur en werd niet bewoond. Hierdoor ontstond als vanzelfsprekend de deling tussen oost en west. Deze tweedeling tussen oost en west kwam  op allerlei manieren tot uiting. Waterschappen, (het eiland kende zowel een waterschap Nes-Buren als een waterschap Hollum-Ballum), de landbouw, het dorpsleven, maar ook taalkundig. Een groot aantal woorden uit het Amelander dialect worden ondanks dat zij dezelfde betekenis hebben aan elke zijde van het eiland op een eigen manier uitgesproken.

Stinsen in Friesland