Audit monitoring bodemdaling Ameland en aanbieding rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie-KNAW een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 25 jaar en in het bijzonder over de periode 2005 tot 2010. Op 31 januari 2012 werd het rapport van de auditcommissie aangeboden aan de voorzitter van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, dr. Jaap de Vlas.

Het rapport bevat de conclusies en aanbevelingen die de auditcommissie heeft getrokken naar aanleiding van de rondleiding die ze heeft gehad op 3 september 2011, het onderzoeksrapport Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland 2005 – 2010dat ze op 4 november 2011 ontving plus de daarmee samenhangende publicaties en het openbaar symposium op 9 december 2011 in restaurant De Piraat op Ameland. Het bestuur van de Waddenacademie heeft het rapport van de auditcommissie integraal overgenomen.

Ameland bodemdaling monitoring

Ga hier naar het rapport van de auditcommissie op de site van de waddenacademie