agrarisch amelandAmeland is al meer dan 50 jaar een bijzondere bestemming voor Duitse kinderen. De kinderen kwamen om welzijnsredenen naar het eiland. In het begin gebeurde dit onder leiding van de Rooms Katholieke kerk, later ook vanuit andere sociale geledingen. De kinderen bleven dan in groepsverband zo’n 3 weken op Ameland en logeerden bij de boer. In de zomer, als het vee naar buiten ging, sliepen de jeugdgroepen in de stallen.

expositie agrarisch AmelandOp de boerderij gingen de gewone werkzaamheden gewoon door. Later in de tijd werden veel boerderijen omgebouwd tot permanente onderkomens voor groepen. Ook nu zijn er nog veel kampeerboerderijen op Ameland. Met name aan de Oostkant van het eiland in het dorp Buren.