Gejutte goederen werden in de afgelopen eeuwen door de Amelander huishoudens altijd met blijdschap ontvangen, het was in de 19e en begin 20e eeuw een welkome en vaak noodzakelijke aanvulling op hun karige bestaan.II C 1.1 - 14

Met enige regelmaat strandden er schepen in de wateren rond Ameland. Na de stranding van zo’n schip waren er vaak diverse goederen op het strand te vinden. Vooral hout was bij de Amelanders een belangrijk juttersgoed. Maar ook levensmiddelen en andere zaken vonden hun weg naar de huishoudens. Zo lag het strand ooit bezaaid met boekweit en tarwe na de stranding van een Portugees schip en ook de ossen, die aanspoelden na een andere schipbreuk werden met grote vreugde verwelkomt.Jutten op Amelandjutten Ameland