expositie natuurcentrum AmelandDSCF5744DSCF5748

 

 

 

 

 

 

Met de nieuwe virtual reality experience ervaren bezoekers van Natuurcentrum Ameland het stijgende zeewater vanaf een dijk. Tijdens de landelijke Week van Ons Water lanceert het Natuurcentrum in samenwerking met Wetterskip Fryslân deze bijzondere dijkbeleving voor jong en oud, die onderdeel uitmaakt van de vernieuwde expositie Kijk op de dijk. Maandag 10 oktober openen kinderen van de Kardinaal de Jong school uit Nes de vernieuwde expositie.
De expositie Kijk op de dijk laat bezoekers met eigentijdse toepassingen zien en ervaren dat veilig wonen onder de zeespiegel niet vanzelfsprekend is en hoe belangrijk sterke dijken zijn. Zo klim je bij de virtual reality experience met een speciale bril op de dijk voor een echte dijkbelevenis. Of je bouwt zelf een dijk met de Kinect game; een spel dat reageert op bewegingen. En als je de Natuurcentrum app download, komen verschillende onderdelen in de expositie tot leven. Verder is er interessante informatie te vinden over de historie van de Waddenzeedijk en de dijkverbetering op Ameland.
op het eiland in het bijzonder.Wetterskip Fryslan beheert ongeveer 210 kilometer primaire keringen. Dat zijn onder meer dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer, maar ook de dijk van Ameland wordt hieronder gerekend. Primaire waterkeringen die bij de zesjaarlijkse toetsing op veiligheid niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen, gaat het waterschap verbeteren. Daarvoor is vanuit het Rijk het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in het leven geroepen.

Voor Friesland zijn er op dit moment twaalf dijkverbeteringsprojecten opgenomen en Ameland is daar een van. Aan de zuidzijde wordt het eiland beschermd door de Waddenzeedijk. Deze ruim 16 kilometer lange dijk is in eigendom en beheer van Wetterskip Fryslan. Aan de noordzijde beschermen duinen het eiland tegen het water van de Noordzee. Rijkswaterstaat onderhoudt deze zandige waterkering.

In de dijkexpositie in het Natuurcentrum, wordt ook Dijkverbetering Ameland De ontwikkeling van de dijkexpositie is onderdeel van het educatieprogramma dat Wetterskip Fryslân heeft ontwikkeld in het kader van de verbetering van de Waddenzeedijk op Ameland. Over 16,5 kilometer wordt de bekleding verbeterd en de dijk gemiddeld 35 centimeter verhoogd. De dijk voldoet in 2018 weer aan de wettelijke veiligheidseisen en biedt de komende 50 jaar bescherming tegen hoogwater. www.kijkopdedijkameland.nl aandacht besteed aan de komende dijkverbetering op Ameland.