de VreedeOp 14 oktober 1824 strandt  het fregat “de Vreede” in een heftige storm bij Huisduinen  en worden door de inwoners een aantal pogingen ondernomen tot het redden van de bemanningsleden van het gestrande schip.Bij de tweede poging weten ze 11 schipbreukelingen van boord te halen. Het fregat “de Vreede” is een Amelands schip, het redden van de bemanning leidt indirect tot de komst van een reddingboot op Ameland. In februari 1825 gaat de reddingboot tijdens een storm voor de eerste maal uit en worden zeven schipbreukelingen gered. Stormen en scheepsstrandingen hebben altijd bij het eilander bestaan gehoord. Het besef dat  “De zee geeft en de zee neemt”, was dan ook in elke vezel van hun bestaan aanwezig.

De vele strandingen, tijdens de talrijke stormen rondom het eiland, waarbij soms mensen zijn gered maar ook dikwijls de complete bemanning omkwam, hoorden bij het eilander leven, door de komst van de reddingboot konden vanaf 1824 ook mensen gered worden vanaf de gestrande schepen, deze nieuwe ontwikkeling moest nog een plek krijgen in het leven van de kustbewoners. Dat dit goed gelukt is blijkt wel uit de vele reddingen en reddingspogingen die de Amelanders na 1824 hebben ondernomen.

Een aantal stormen en strandingen haalden in de 19e eeuw het nieuws, er werd verslag van gedaan in de Leeuwarder Courant van destijds. De eerste stranding waarbij de reddingboot uitging was op 6 februari 1825 toen het Engelse schip “The Ann of Sunderland”  strandde bij Buren. Vervolgens waren er nog opzienbarende reddingen op 12 november 1838 toen het  Russische fregat “Gloria” strandde  op het Bornrif , op 26 april 1853  met de redding van de bemanning van het tjalkschip “de twee gebroeders”, op 17 september 1862 toen het Pruisische schoenerschip “Marie” vastliep en op 21 oktober 1871 tijdens de stranding van het Duitse galjoot “Trientje”.

Naast deze stormen en strandingen waren er nog talrijke andere waarbij Amelander redders het leven lieten of waarbij opmerkelijke staaltjes van mannenmoed werden vertoond.  Zij werden in de verhalen doorverteld aan volgende als op donkere avonden er een storm over het eiland raasde.