Het Waddengebied is een bijzonder en dynamisch leefgebied voor veel organismen. Dit leefgebied is voortdurend aan veranderingen onderhevig en eigenlijk een relatief jong gebied. De Waddenzee zoals we die nu kennen is pas duizend jaar oud!  Op de website https://www.wereldwad.nl kom je alles te weten over het wad. Met schitterend filmmateriaal en uitleg voor jong en ouder.

Via deze StoryMap kun je terug gaan in de tijd. Hoe zag het Waddengebied er ruim tienduizend jaar geleden uit? En hoe heeft het zich zo kunnen ontwikkelen? En wat is de rol van de mens geweest?

Je kunt zeggen dat de maan de Waddenzee heeft gevormd. Want door de aantrekkingskracht van de maan (en van de zon) beweegt al het water op aarde heen en weer. Twee keer per etmaal is het eb en vloed. Bij eb stroomt de Waddenzee leeg tot het laagwater is. Bij vloed stroomt het weer vol tot het hoogwater is. Dit heet het getij.

Door het getij verandert de temperatuur van het zeewater steeds, maar bijvoorbeeld ook hoe zout het water is. Met iedere vloed komt ook voedsel met het water uit de Noordzee de Waddenzee in.

En elke keer wordt er veel zand en klei aangevoerd en ook weer meegenomen. Zo worden zand- en slikplaten opgebouwd, of juist afgebroken, veranderen geulen van richting en ontstaan en verdwijnen er kwelders aan de randen van de zee.

Maar ook planten en dieren leven met eb en vloed. Ze eten, rusten en jagen op de voor hun geschikte plekken en momenten. Overdag of ’s nachts; het getijde stuurt de activiteit van alle planten en dieren.

Ga hier naar Getijden

Ga hier naar de kwelder

Ga hier naar het strand

Lees hier alles over de duinen

Ontdek het rif hier…….

Leer hier alles over geulen